Viga mõnes heitgaasi suhtes olulises elemendis

Kui sõidu ajal süttib ja jääb põlema kollane sümbol, toimige järgnevalt:

Mootori elektroonika juhtsüsteem lülitub hädaprogrammile, mis võimaldab Teil säästlikku sõiduviisi kasutades sõita lähima volitatud teeninduspartneri juurde.