Rehvi täiterõhk liiga madal

Kui sõidu ajal süttib ja jääb põlema kollane sümbol, toimige järgnevalt:

Peatuge esimesel võimalusel ja kontrollige rehvide täiterõhku. Rehvide täiterõhkude muutmise järel või ühe või mitme ratta vahetuse järel tuleb süsteemile teha põhiseadistus järgmiselt.

- Täitke kõik rattad ettenähtud täiterõhuni

- Lülitage süüde sisse.

-Vajutage klahvile SET kauem kui 2 sekundit. Klahvile vajutamise ajal põleb märgulamp . Samaaegselt salvestatakse põhiväärtused, mida kinnitatakse akustilise signaaliga ja seejärel märgulambi kustumisega. Kui märgulamp põhiseadistuse järel ei kustu, on tegemist süsteemi veaga. Pöörduge esimesel võimalusel volitatud teeninduspartneri poole süsteemi kontrolliks.