Mootori õlitase liiga madal

Kui ekraanil põleb kollane sümbol, toimige järgnevalt:

- Kontrollige esimesel võimalusel õlitaset mootoris, kui see on liiga madal, lisage õli (vt. Kasutusjuhend)

Kui kapott jääb rohkem kui 30 sekundiks avatuks, kustub märgulamp. Kui mootoriõli ei lisatud, süttib märgulamp umbes 100 km läbisõidu järel uuesti.