Mootori õlirõhk liiga madal

Kui ekraanil põleb punane sümbol, toimige järgnevalt:

– peatuge
– seisake mootor
– kontrollige õlitaset mootoris, kui see on liiga madal, lisage õli (vt. Kasutusjuhend)

NB! Kui kontrollimisel selgub et õlitase on normis siis ärge käivitage mootorit vaid pöörduge volitatud teeninduspartneri poole.