Jahutusvedeliku temperatuur on liiga kõrge või tase liiga madal

Kui ekraanile põleb punane sümbol, toimige järgnevalt:

– peatuge.
– seisake mootor.
– kontrollige jahutusvedeliku taset (vt. Kasutusjuhend)

Kui antud tingimustel ei ole jahutusvedeliku lisamine võimalik, ärge sõitke edasi. Lülitage mootor välja ja pöörduge abi saamiseks volitatud teeninduspartneri poole, sest muidu võite mootorit tõsiselt kahjustada.

Kui jahutusvedeliku tase on ettenähtud piires, võib temperatuuri tõusu põhjustada jahutusvedeliku ventilaatori funktsioonitõrge.

Kontrollige jahutusvedeliku ventilaatori kaitset, vahetage see vajaduse korral (vt. Kasutusjuhend). Kui märgulamp ei kustu, kuigi jahutusvedeliku tase ja ka ventilaatori kaitse on korras, ärge sõitke edasi. Pöörduge abi saamiseks volitatud teeninduspartneri poole.