Generaatori rike. Aku laadimist ei toimu

Kui ekraanile ilmub punane sümbol, toimige järgnevalt:

Sõidke koheselt lähima volitatud teeninduspartneri juurde.

NB! Kuna aku laadimist ei toimu, siis lülitage kõik mittevajalikud elektritarbijad välja