Aegunud tervisetõend peatab juhtimisõiguse

Lisatud 18.01.2013

Alates 19. jaanuarist 2013 kehtib liiklusseaduse § 101 lg 8 muudatus: Mootorsõidukijuhi järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäeva saabumisel peatub mootorsõidukijuhi juhtimisõigus, kui isik ei esita hiljemalt nimetatud tähtpäeval Maanteeametile uut tervisetõendit. Teisisõnu öeldes peatab aegunud tervisetõend juhtimisõiguse, kui juhiloa omanik ei ole hiljemalt nimetatud tähtpäeval esitanud Maanteeametile uut tervisetõendit.

Seadusemuudatuse tähelepanuta jätmine võib kriitiliselt oluliseks muutuda näiteks liiklusõnnetuse puhul, kus juhiloal on küll olemas saabumata kuupäev, kuid tervisetõend on aegunud - siis loetakse isik ikkagi selleks vastavat juhtimisõigust mitteomavaks, mille tulemusena tekib probleeme ka kindlustusega.

Iga juhiloa omanik saab kontrollida oma tervisetõendi kehtivust aadressil: paberivaba.ark.ee. Et juhilubade või tervisetõendi aegumine ei tuleks ebameeldiva üllatusena, on soovitatav tellida eesti.ee kodulehelt vastav eelteavitus. 30 päeva enne järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäeva saabumist või juhiloa kehtivusaja lõppu saadab Maanteeamet isiku soovil tema poolt esitatud mobiiltelefoni numbrile või elektroonilisele postiaadressile sellekohase teatise.